Aleph psychotherapie voor individuen en gezinnen

Voorbeelden van vragen waarmee je bij Aleph terecht kan:

 • Vragen rondom opvoeding, (co-)ouderschap, …
 • Vragen/moeilijkheden in de partnerrelatie
 • Vragen over je gezin, gezin van herkomst, bijzondere gezinssamenstelling, echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezin, adoptiegezin (zie ‘specialisatie’)
 • Spanningen of terugkerende escalaties tussen u en uw kind(eren)
 • Moeilijkheden met belangrijke overgangen in het leven bij jezelf of bij mensen uit je omgeving (bv. puberteit, op eigen benen staan, loskomen van thuis, ouderschap, grootouder worden, echtscheiding, werk, pensioen, …)
 • Vragen rond hechtingsproblematiek (gevolgen, hoe gaan we daar best mee om,…)
 • Last van wisselingen in je emoties, als je emoties zo heftig tekeer gaan dat je het gevoel hebt er geen controle over te hebben of merkt dat anderen last hebben van de manier waarop jij je gevoelens uit.
 • Wanneer je gepest wordt, het gevoel hebt er niet bij te horen of mensen uit je omgeving hier last van hebben,…
 • Emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen thuis, op school, sportclubs etc
 • Als je kind problemen ervaart op school (gedragsproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen, spijbelgedrag, faalangst, onzekerheid, moeite om vriendjes te maken,…)
 • Zorgen, moeilijkheden rondom identiteit (zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid,…)
 • Vragen rond rouw of verlies (van mensen, van perspectief, toekomstbeeld,…)
 • Moeite in het verwerken van bepaalde situaties of (ingrijpende) gebeurtenissen in je leven
 • Vragen, moeilijkheden rondom werk (spanningsklachten, burn-out, problemen in de omgang met je leidinggevende, assertiviteit,…)
 • Vragen of begeleiding rond gestelde diagnose bij jezelf of bij iemand uit je directe omgeving (depressie, angststoornissen, burn-out, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, psychoses,verslavingsproblematiek,…)
 • Als je last hebt van sombere of depressieve klachten (lusteloosheid, slaapproblematiek, depressieve gevoelens, gevoelens van eenzaamheid)
 • Als je last hebt van angst- en spanningsklachten. Vragen rondom alcohol- of drugs, gamen, verslavingsgedrag van jezelf of van iemand uit je omgeving.

Binnen ons team zijn we breed georiënteerd en kunnen we een breed spectrum van hulpverlening aanbieden. Mocht het toch zo zijn dat we niet de gepaste hulp kunnen leveren die nodig is voor jouw hulpvraag zullen we in onderling overleg zoeken naar een gepaste doorverwijzing.

Aleph psychotherapie bij echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen

Reeds sinds 2014 werk ik als docent bij de Interactie-Academie in Antwerpen en heb ik me gespecialiseerd in het thema “echtscheiding, NSG“. Een thema dat in binnen- en buitenland veel aandacht krijgt de laatste jaren. Ook binnen onze praktijk hebben we deze specialisatie verder uitgebouwd en bestaat er reeds een zeer nauwe samenwerking en kruisbestuiving tussen theoretische kennis en praktische ervaringen in dit domein. Onze aandacht gaat dan ook in het bijzonder uit naar “gezinnen onder druk”. Hieronder verstaan we gezinnen met een andere gezinssamenstelling zoals o.a. nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen verwekt uit donorschap, pleeg- en adoptiegezinnen, etc. Vaak spelen ingewikkelde loyaliteiten een grote rol. Spanningen en kwetsbaarheden ontstaan waar we niet altijd de juiste woorden voor vinden of niet durven uitspreken om elkaar niet harder te kwetsen. We willen mensen hierin ondersteunen middels informatie, het zoeken naar passende taal en perspectieven om elkaar terug in verbinding te brengen en draagvlak te creëren voor de last en de complexiteiten.

Mogelijke hulpvragen hierin zijn:

 • Echtscheiding: ouderschap na scheiding /ouderschap vs ex-partnerschap
 • Echtscheiding: hoe kunnen we de kinderen hierin ondersteunen?
 • Verschillende volwaardige vormen van ouderschap na scheiding: coöperatief ouderschap, parallel solo-ouderschap
 • Versterken van de ouderidentiteit na scheiding
 • Grootouders en scheiding: hoe kan ik me verhouden tot de ex-partner van mijn kind? Tot de ouder van mijn kleinkinderen?
 • Wat te doen met al die meningen en emoties rondom de ex-parnters?
 • Echtscheiding en wetgeving op ouderschap na scheiding
 • Eenoudergezin na scheiding of na overlijden
 • Rouwverwerking van volwassenen en kinderen na overlijden van partner/ouder
 • Nieuw samengestelde gezinnen: zoeken naar een evenwicht tussen partnerschap/ouderschap, de positie van de ouder en de niet-ouder in het NSG. Het “maken” van een NSG in een proces van nabijheid en gepaste afstand.
 • NSG na overlijden. Loyaliteiten van hogere orde in complexe relaties. Positie van de nieuwe partner, positie van de niet-ouder, positie van de ouders van de overleden partner/ouder (grootouders)
 • Holebi-gezinnen
 • Pleeggezinnen, adoptiegezinnen,.. pijnpunten vanuit verschillende posities en hoe kunnen we ze bespreekbaar maken zonder

© Copyright Aleph | Privacybeleid | Cookiebeleid