Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?

Nadat u zich heeft aangemeld nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een eerste kennismakingsgesprek/intake te plannen. De intakefase ligt bij ons niet vast. Soms volstaat een gesprek om tot een duidelijk probleemverheldering te komen, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Van zodra we samen tot een duidelijke probleemverheldering komen, formuleren we de doelen of veranderingswensen en bespreken we samen de setting waarin we de gesprekken gaan voeren. Dat kan individueel, met ouders, partners en/of andere belangrijke personen. Ook de frequentie bespreken we steeds samen afhankelijk van de doelen en de haalbaarheid.

Indien uw kind bij ons werd aangemeld zal de intakefase iets langer duren omdat er hierin standaard een gesprek met het kind, met de beide ouders (al dan niet afzonderlijk) zal plaatsvinden en indien nodig zullen we ook contact opnemen met school, CLB, etc. Voor elke behandeling van een kind/jongere hebben we u als ouder zeer hard nodig. We zullen de ouders nauw betrekken bij het traject en vragen dan ook een nauwe samenwerking.

In geval van gescheiden ouders hebben we de uitdrukkelijk toestemming van beide ouders nodig om individueel met het kind te kunnen werken. Aarzel zeker niet ons te contacteren indien u hierover vragen heeft.
Gezien de drukte kan het gebeuren dat we ons genoodzaakt voelen om een wachtlijst aan te leggen. Indien dit het geval is zal elke persoon die zich aanmeldt hiervan op de hoogte gebracht worden en de keuze krijgen al dan niet in de wachtlijst te worden opgenomen. De wachtlijst wordt opgenomen volgens volgorde van aanmelding (datum), tenzij de aanmeldklacht een specifieke aanpak vraagt waarin een van onze therapeuten een specialisatie heeft.

© Copyright Aleph | Privacybeleid | Cookiebeleid