Psychotherapie Aleph

Aleph bestaat uit een klein team van deskundige psychotherapeuten waarin het leveren van “goede zorg” onze belangrijkste drijfveer is. Binnen onze praktijk werken we volgens systeemtheoretische denkkaders. Dat wil zeggen dat we problemen steeds bekijken vanuit verschillende invalshoeken. We richten onze aandacht op interpersoonlijke interacties, zoeken kracht- en steunbronnen, invloedsfactoren, levens- en gezinsthema’s, familiale, maatschappelijke en/of culturele factoren die van invloed kunnen zijn op jouw moeilijkheden én mogelijkheden om ermee om te gaan. We creëren draagvlak in het individu, samen met de mensen uit zijn omgeving, voor de last en complexiteiten waarmee men geconfronteerd wordt.

Als therapeut vinden we het belangrijk om mensen te helpen om hen terug regie te geven over problemen die hen vaak zo machteloos maken. Om mensen te helpen terug in hun kracht te komen zodat ze kunnen omgaan met complexe zaken in het leven, hen helpen om veerkracht te krijgen.

Bij de start van de praktijk (2014) heeft het boek “Aleph” van Paulo Coelho me geïnspireerd voor de naam van de praktijk. Niet alleen omdat ik het een zeer mooi boek vond, geschreven door een bijzonder schrijver. Coelho zelf omschrijft “Aleph” als volgt:

“Een moment in de tijd waarin je denkt het allemaal te weten om uiteindelijk achter te blijven in verwondering. Een moment waarop je je afvraagt of je bent waar je wilt zijn en of je doet wat je wilt doen. Een moment waarop je de volgende stap overweegt maar hem nog niet kent, niet durft en niet weet of de stap kan wagen. Een moment waarop je je vragen gaat stellen en bewust wilt leven. Op die manier is elk moment een nieuw begin.”

Voor mij een mooie en pakkende omschrijving voor datgene waarmee ik mensen wil helpen. Niet omdat ik met mensen wil zoeken naar dé waarheid. Wel om mensen auteur te laten zijn van “hun eigen verhaal” waarin ze de weg kunnen vinden om ermee om te gaan. Ik wil mensen helpen om zichzelf te kunnen zijn, om de wereld te accepteren zoals die zich voor hen aandient, met al zijn complexiteiten, en hen terug regie te geven om voort te kunnen. Hierbij zijn interpersoonlijke verbindingen een zeer belangrijke parameter voor ons psychisch welzijn en zoeken we naar kracht- en steunbronnen, luchtbellen en steunende perspectieven om veerkracht te bevorderen.

© Copyright Aleph | Privacybeleid | Cookiebeleid